Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.02.2008 21:17 - СПРАВКА ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
Автор: devnenetz Категория: Технологии   
Прочетен: 1972 Коментари: 0 Гласове:
0http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0194&n=000090&g=

І. В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

11 Февруари 2008

Хроника на дипломатическите отношения:

Република България призна независимостта на Република Молдова на 28 декември 1991 г. Дипломатическите отношения между двете страни бяха установени на 5 февруари 1992 г. България заема принципна позиция по зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Молдова в сегашните й граници и не признава самообявилата се “Приднестровска Молдовска република”.

От 1.01.2007 г. Молдова е включена в списъка на приоритетните държави за предоставяне на помощ за развитие от страна на България като член на Европейския съюз.

По важни посещения и срещи:

На равнище президенти:

В България:

- 6-7 септември 1992 г. – официално посещение в България на  президента на Република Молдова Мирча Снегур;

- 15-16 септември 1998 г. – официално посещение в България на президента на Република Молдова Петру Лучински;

- 20-21 май 2004 г. – официално посещение в България  на президента на Република Молдова  Владимир Воронин;

10 декември 2007 г. – работна визита на президента Владимир Воронин в Република България (откриване паметна плоча на загиналите молдовани за освобождението на Плевен).

В Молдова:

- 10-12 декември 1994 г. – официално посещение в Молдова на президента на Република България Желю Желев;

- 16-17 януари 2003 г. – официално посещение в Молдова  на президента на Република България Георги Първанов;

- 30 септември-1 октомври 2004 г. – работна визита в Молдова на президента Георги Първанов за откриване на Тараклийския държавен университет.

На равнище председатели на парламенти:

- 8-20 ноември 2004 г. – официално  посещение в Молдова на председателя на 39-то Народно събрание проф. Огнян Герджиков.

На равнище министър-председатели:

- 17 април 1996 г. – официално посещение в България на молдовски министър-председател  Андрей Сангели;

- 22-23 юни 2000 г. – официално посещение в България на министър-председателя на Молдова Думитру Брагиш;

- 27 ноември 2007 г. – посещение на министър-председателя на Молдова Василе Тарлев в рамките на срещата на правителствените ръководители на страните-членки на ЦЕИ, по време на която е осъществена среща с министър-председателя Сергей Станишев.

ІІ. ДОГОВОРНОПРАВНА БАЗА

Освен подписания на 7 септември 1992 г. рамков Договор за приятелски отношения и сътрудничество, между България и Молдова са подписани 25 междуправителствени и 15 междуведомствени документа за сътрудничество в различните области.

ІІІ. ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

През 2007 г. развитието на двустранните търговско-икономически отношения се определяше основно от решенията на ІV-та сесия на Междуправителствената българо-молдовска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество и подписания Протокол за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество между Правителствата на Република България и Република Молдова. На 5 февруари 2007 г. беше подписано междуправителствено Споразумение за икономическо сътрудничество (влязло в сила на 23.04.2007 г.), което замени Споразумението за търговско-икономическо сътрудничество и Споразумението за свободна търговия, прекратяващи своето действие във връзка с членството на България в ЕС.

Стокообмен

Обемът на взаимната търговия и динамиката на нейното развитие не отговаря на възможностите на двете страни. Стокообменът между България и Молдова през последните години се задържа на незадоволително ниво в сравнение с този на Молдова с другите страни от региона. Същевременно за периода януари-ноември 2007 г. се наблюдава известно активизиране на търговските взаимоотношения, в резултат на което се отчита двукратен ръст на стокообмена и почти трикратно нарастване на положителното салдо за България при двукратно нарастване на обема на вноса от Молдова. Увеличението обаче е все още под възможностите на експортните потенциали на двете страни.

За последните 5 години се забелязва, че най-голям е износът при следните групи стоки: опаковки (основно хартиен амбалаж, стъклен амбалаж, хартии и картони), бои и лакове, нефтопродукти, машини за хранително-вкусовата промишленост и др. Вносът се формира от суровини, селскостопански продукти и продукти на хранителната промишленост (семена от слънчоглед, мляко и сметана), гипс и др.

Година

Стокообмен в млн. щд

Износ

Внос

Салдо

2002

20,8

17,1

  3,7

+ 13,4

2003

26,9

20,4

6,5

+13,9

2004

26,8

19,3

7,4

+11,9

2005

26,8

20,4

6,4

+14,0

2006

30,6

20,5

10,1

+10,4

І-ХІ 2007

72,1

50,7

21,4

+ 29,3

От 2 до 4 декември 2007 г. в Молдова за първи път се състоя българо-молдовски бизнес форум „България и Молдова: нов етап в развитието на икономическото сътрудничество” , който беше придружен от изложба на български стоки. В него участваха повече от 40 български и над 70 молдовски фирми, организации, ведомства и учреждения.

Туризъм

На основата на повишения интерес на молдовските граждани към българския туристически пазар през 2006 г. туристопотокът от Молдова към България отбеляза сериозен ръст – 29,98 %., като България беше посетена от 29 617 туристи. Наложеното изискване за транзитни визи през Румъния и България за молдовски граждани от страна на ЕС промени тази тенденция. Към 31 август 2007 г. се наблюдава спад на туристическия поток в рамките на около 31,74 % за летния сезон, като страната е посетена от 16 138 туристи в този период. За цялата 2007 г. броят на молдовските туристи е около 20 000 души (с около 10 000 по-малко от 2006 г.) Споразумението за отпадане на транзитните визи за молдовски граждани през Румъния и България ще подобри бизнес климата и очакванията за 2008 г. са за повишаване на туристическия поток на молдовски туристи в България.

 

ІV. В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА

Контактите в образованието, науката и културата се основават на подписаната на 17 май 1993 г. в София междуправителствена Спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата. На основание на тази спогодба през годините 1993-а, 1994-а, 1996-а, 2000-та и 2003-та между министерствата на образованието и науката на България и на образованието и младежта на Молдова периодично са подписвани протоколи за сътрудничество, в които определено място заема сътрудничеството на съответните институции за развитието на просветното дело на българската общност в Молдова. На 22 юни 2000 г. е подписана междуправителствена двустранна Спогодба за взаимно признаване на документите за образование и на научните степени и научните звания.

През учебната 2006/2007 г. в българските средни и висши училища са се учили над 450 студенти, ученици, специализанти и докторанти от Молдова. 8100 ученици от български произход (данни за учебната 2005-2006 г.) в Молдова имат възможност да изучават български език и литература в държавни училища на Република Молдова и 200 студенти. В 34 средни държавни училища в Молдова се изучават предметите български език и литература и история, култура и традиции на българския народ. В четири държавни висши училища се изучава български език, литература и култура. В Тараклийския държавен университет, в Българския теоретичен лицей и в Музикалния колеж в с. Твърдица част от предметите се преподават на български език.

На 30 септември 2004 г. е подписано Споразумение между правителствата на България и Молдова за подпомагане на Тараклийския университет, според което Българи осигурява стипендии и издръжката за ежегоден прием на 100 студенти в този университет. Понастоящем общо 268 студенти получават стипендии от България. Изминалата 2007 г. може да се оцени като период на запазване на постигнатите резултати в сътрудничеството между България и Молдова в областта на образованието и науката. Тараклийският държавен университет утвърждава статута си на духовен център на етническата българска общност, като след ратифициране на Споразумението за техническа и методическа помощ, приемането на ПМС за отпускане на стипендии и сключването на двустранни споразумения с Русенския и Великотърновския университети, авторитетът и привлекателността му нараснаха.

V. КОНСУЛСКИ И ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ

1. Договорно-правна база –

Споразумение за сътрудничество между МВР на двете страни (1993 г.), Консулска конвенция (1996 г.), Спогодба за взаимни пътувания на гражданите (2000 г.) и Споразумение за сътрудничество между правосъдните министерства (2003 г.). 

2. Визов режим

Визовият режим между двете страни се урежда от Спогодбата между правителствата за взаимни пътувания на гражданите. От 2004 г. нашата страна прилага като цяло облекчен визов режим към гражданите на Молдова. Повече от 50% от посещаващите България молдовски граждани ползват преференции, като: освобождаване от такси за туристически визи, несъбиране на допълнителни такси за бързи визи, напълно безплатни визи за “членове на семейство на гражданин на ЕС” (около 100 000 молдовци притежават и румънско гражданство), както и за лица, притежаващи лична карта на чужденец, издадена от държава-членка на ЕС.

Базирайки се на Закона за премахване на изискванията за визи за граждани на ЕС, САЩ, Канада, Швейцария и Япония, молдовските власти уведомиха с нота МВнР, че, считано от 01.01.2007 г. визите за български граждани се премахват.

На 10 октомври 2007 г. Съветът на ЕС прие решение, влизащо в сила от 1.1.2008 г., за подписване с Молдова на Споразумение за облекчаване на процедурите по издаване на визи и Споразумение за реадмисия на незаконно намиращите се на териториите на страните лица между Молдова и ЕС. В резултат на влизането в сила на Споразумението за облекчаване на визовия режим молдовските граждани ще получават редица облекчения при получаване на визи за ЕС. Споразумението предвижда възможност за предоставяне на безплатни транзитни визи за молдовските граждани, преминаващи през територията на Румъния и България до приемането на решение на Съвета на ЕС за влизането на тези страни в шенгенското пространство.

VІ. БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

В Република Молдова по официални данни живеят над 90 000 етнически българи (около 2.2% от населението), съсредоточени предимно в южните райони на страната. На бившия български административен териториален район с център град Тараклия бе признат статут на уезд (област), където е открит и български университет, което е едно признание и разбиране на стремежа на етническите българи да се ползват в пълен обем от правата, осигурени им от Конституцията на Република Молдова. Българите в Молдова имат статут на национално малцинство. Законодателство на Молдова гарантира необходимите условия за запазване и развитие на етническата, културна и религиозна самобитност на живеещите на нейна територия етнически българи, както и за разширяване на дейността на българските дружества и организации.

 image image

 
 
  Посещения
image14-16 февруари: Министър-председателят Сергей Станишев ще направи официално посещение в Молдова
11 Февруари 2008
imageimageAрхив посещенияimageimage
  Водещите Новини
imageСергей Станишев: Актуализираната програма на управляващата коалиция е амбициозна и изпълнима
10 Февруари 2008
imageПовишаване на доходите, подобряване на бизнесклимата, модернизиране на образованието и здравеопазването са приоритетите на правителството до края на мандата
09 Февруари 2008
imageПравителството и работодателите ще предприемат съвместни действия за развитие пазара на труда и повишаване качеството на работната сила
08 Февруари 2008
  Новини
imageВицепремиерът Калфин обсъди с български евродепутати позицията на страната ни по предстоящия дебат „Децата в институциите”
11 Февруари 2008
imageМинистър Николай Василев връчи договорите на първите бенефициенти по ОПАК
11 Февруари 2008
imageЯпония ще отпусне на България заем в размер на 238 млн. евро за нови терминали на пристанища Варна-Изток и Бургас-Запад
11 Февруари 2008
  Предстоящи събития
image12 ФЕВРУАРИ – МИНИСТЪР БЛИЗНАКОВ ЩЕ ВРЪЧИ НАГРАДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ПРИНОС КЪМ СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
11 Февруари 2008
image14 ФЕВРУАРИ – МИНИСТЪР НИХАТ КАБИЛ ЩЕ ПОСЕТИ ВИНАРСКА ИЗБА „КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ” КРАЙ СВИЛЕНГРАД
11 Февруари 2008
image12 ФЕВРУАРИ – МИНИСТЪР МУТАФЧИЕВ ЩЕ НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ НА КОНКУРСА ЗА ЛОГО И СЛОГАН НА ОП „ТРАНСПОРТ” 2007-2013 Г.
11 Февруари 2008
  Сектори
image Министър-председател
image Външни работи
image Образование и наука
image Държавна политика при бедствия и аварии
image Финанси
image Вътрешни работи
image Отбрана
image Правосъдие
image Държавна администрация
image Икономика и енергетика
image Транспорт
image Регионално развитие
image Околна среда и води
image Земеделие и Продоволствие
image Труд и социална политика
image Здравеопазване
image Култура
image Европейска интеграция
image Държавна агенция за младежта и спорта
image Държавната агенция по туризъм
image Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
(c) Министерски Съвет на Република България
1194 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 20 56
е-mail: GIS@government.bg
Форма за обратна връзкаГласувай:
0
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: devnenetz
Категория: История
Прочетен: 882732
Постинги: 403
Коментари: 268
Гласове: 1007
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930