Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.08 09:32 - ВЕЛИКА ПРЕСЛАВА (СЪВЕТ НА ДИВАНИТЕ – ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Автор: devnenetz Категория: История   
Прочетен: 47 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 05.08 14:57Може да се хипотезира още много, но е излишно. Големият въпрос отново е около сигурността и неяснотата  на нашия далечен, далечен български предтюркски (български още преди появата на тюрките = предтюркски!) произход, език, принципи на организация и държавно / „ординско“  управление и т.н. Като имам впредвид големите научни, патриотични и шовинистични спорове и битки „за“ и „против“ предтюркския ни произход, си представям какъв таралеж си вкарвам с този мой превод. Все пак едно е сигурно – нашите българи не са дошли от САЩ. Още в много „дълбоката“ история те са били от т.н. „бели / сребърни (= барни / варни) = просветени / грамотни / българи“. Ако се прецени, нека да се проведат консултации с водещи български историци и специалисти по темата за евентуалното място и възможната непредполагана (за съжаление)  досега роля на Диванните съвети в българската история. По моята логика трябва да се прецени доколко останалите такива надписи върху плочи и др. са от името на Предводителя Омортаг, от Диванния съвет, а може би и  от тогавашната Служба за охрана („НСО“).

Накратко това е моята малка хипотеза, която би могла да запали една голяма научна дискусия по темата „Органите за управление на българската държава по времето на младия Мортаг и не само“. Но нека „надникнем“ как са стоели тогавашните управленчески приниципи при други „близки“ в историята нам народи:

 

Диванен съвет при султана = О Καναπες συ μβουλιο του Σουλτανυ

Диванен съвет = Καναπες +  συ μβουλιο = Κανα συ

 

Я знаю,что слово "диван" тюрское и к мебели оно отношение не имело.

Какой же первоначальный смысл слова "диван"?

 

https://otvet.mail.ru/question/17673575

 

Гуру (4751) : „Тюркское слово «диван» в своем первоначальном смысле к мебели никаким образом не относилось. В него был вложен смысл таких понятий, как «мудрость» , «мудрый совет» и «совет сановников при султане» , который восседал на возвышении, плотно устеленном коврами и мягкими атласными подушками. Позднее значение слова несколько изменилось: и болгары, и хорваты стали считать диваном комнату для совещаний и приема гостей. Наконец, итальянцы и французы стали использовать всем нам известное значение ­– «мебель в комнате, где принимают» . От французов слово «диван» попало в Россию. Сейчас государственные лица в подавляющем большинстве стран решают все вопросы, сидя в креслах, а вот представители компаний все чаще предпочитают встречи в более комфортной обстановке. В этом случае мягкая мебель играет едва ли не ключевую роль в интерьере.“

 

Гуру (3959) : „Если память мне не изменят, то это что-то типа заседания правительства, только при падишахе. Тюркское слово «диван» в своем первоначальном смысле к мебели никаким образом не относилось. В него был вложен смысл таких понятий, как «мудрость» , «мудрый совет» и «совет сановников при султане» , который восседал на возвышении, плотно устеленном        коврами и мягкими атласными подушками. Позднее значение слова несколько изменилось: и болгары, и хорваты стали считать диваном комнату для совещаний и приема гостей. Наконец, итальянцы и французы стали использовать всем нам известное значение ­– «мебель в комнате, где принимают» . От французов слово «диван» попало в Россию.“

Б.м. Не зная кои и какви са тези двама форумци, и откъде са „измислили?“ това важно за нас българите твърдение, но споменатото от тях за българите и хърватите не ме изненада съвсем много, защото моят превод на Търновския / Девненския надпис на Омортаговата колона ме доведе до тяхното твърдение, а не обратното! Нека учените помислят по този въпрос.

 

Καναπες συμβουλιο

 

ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА

http://biofile.ru/his/28460.html

Предпосылки образования древнего государства в Татарстане

„Будучи наследницей гуннской империи, Великая Причерноморская Булгария со столицей на Таманском полуострове получила международное признание в VI в. Расцвет государства приходится на первую половину VII в., когда царствовал балтавар (царь) Кубрат. Государство объединяло несколько княжеств-эмиратов с централизованным управлением. Так называемые "белые булгары" во главе с сыном Кубрата Аспарухом занимали территорию от Приднепровья до Кубани. "Черные булгары" во главе со вторым сыном хана располагались в нижнем течении Дона. В верхнем и среднем течении Донца располагались булгары, называвшие себя катрагами.“

...  3 диван - совет, как вече:
... диван - орган управления в Казанском ханстве, где заседала царица Сююмбике. .
... Помимо главного битикчи при ханском диване-совете, были битикчи при улусных диванах, которые пользовались большой властью на местах.“

Б.м. Знам, че псевдопатриотите ще скочати ще крещят: „руска пропаганда“ и т.н. Ние българите не можем да избягаме от емиратите, емирите и др.п

Моля да се запомни: "белые булгары"= лат. ез. „bulgari barnas“ = гр. ез. „βαρνας βούλγαροι“

 

Белые булгары = Бели българи = Сребърни българи = Варни / Барни, т.е. Барна = Варна = Сребърна. Нека се запитаме откъде идват масово разпространените български наименования: Белослав, Белоградец, Бял град, Белград, Белене, Бяла река, Бели лом, Бели искър, Белоречен, Бели извор, Бяла паланка, езеро Сребърна, град Варна = гр. Сребърна и мн. др.п. Вероятно в това има не божи, а бял български пръст. Вероятно само белите, високите = великите българи стоят на дъното на „Варна“. Дали и Нали?

 

Белите / Сребърните българи: лат. ез. Barna = Барна= Варна = Сребърна = Argentum = Бяла

 

 

Государство Саманидов (IX — Х вв.)

 

„Государство Саманидов (IX — Х вв.). После падения власти араб­ских завоевателей в IX в. местная династия Саманидов, использовав борьбу народных масс против арабских властей, объединила значи­тельную часть среднеазиатских земель, образовав государство Сама­нидов.Это государство было сильной и независимой феодальной дер­жавой.Общественный строй. Дальнейшее развитие феодальной собственности на землю приводило к усилению феодальной эксплуа­тации, ухудшению положения феодально-зависимого населения.

Крестьяне, не имея своей земли, становились издольщиками — арендаторами феодальных земельных владений. Крупная феодальная знать дробила свои земли на мелкие участки и сдавала их на кабаль­ных условиях земледельцам. Издольщики работали, получая половин­ную, третью, десятую и даже двенадцатую долю урожая. К тому же из этой доли надо было платить налог с имущества.

Кабальные условия издольной аренды, большие налоги, различ­ные повинности (постройка, починка дорог и мостов, проведение и очистка ирригационных сооружений и др.) приводили к обнищанию крестьянства. Хотя мусульманское право отрицало крепостничество, тем не менее крепостнические отношения в различных завуалирован­ных формах существовали в Средней Азии, что вызывало ожесточен­ную борьбу против эксплуататоров.

Государственный строй. Верховная власть в государ­стве Саманидов принадлежала эмиру. Он осуществлял ее через цен­тральные и местные органы управления. При Саманидах государ­ственный аппарат делился на царский двор (даргох) и центральные органы управления (диваны).

Самым важным органом центрального управления, контролиро­вавшим все административные, политические и хозяйственные учреж­дения государства, являлся диван везира, т. е. главы правительства, ответственного за управление перед эмиром. На должность везира эмир назначал одного из представителей трех самых богатых и родо­витых семейств. Везир возглавлял все военные силы государства.

Вторым по значению органом управления был финансовый ди­ван, ведавший всеми финансовыми делами государства. Специаль­ные диваны ведали дипломатическими сношениями с другими госу­дарствами, гвардией Саманидов, снабжением войск, почтой и други­ми областями государственной жизни. В обязанность служащих ди­вана почты, например, входило и наблюдение за поведением мест­ных правителей с донесением об этом эмиру*. Этот диван подчинялся только эмиру.“

 

Случайно ли е, че днешният  квартал  „Повеляново“ на гр. Девня е носел в далечни времена името Emirler  !? Не. Никак не е случайно. Дори може да се окаже, че Аулът на Крум (и не само неговият!) е бил на този „повеляновски“ терен.  Не знам точно как е преименувано село Марково на село Повеляново, но в това последно име има „мая“ от първото –

 

от Емирлер: Повелявам / Повеляново = Нареждам = Командвам.

 

*За сведение на читателя днешният квартал „Повеляново“  (бившето село Марково) на гр. Девня навремето се казвал Емирлер, Емирлери и др.п. Това е видно и от представени другаде в разработката ми стари карти на района. Като добавим и това, че само на 1 км. от този квартал са намерени доказано български погребения от времето на българските заселвания в района на гр. Велика Преслава, тези „емирски“ имена започват да „говорят“ в синхрон с моя превод на Търновския / Девненския надпис... А при езерото крй Повеляново би могла да бъде и търсената от науката ни българската корабостроителница.

Диван (учреждение) Персия, Арабски халифат

 (от Уикипедия, свободната енциклопедия)

– още едно учудващо съвпадение по време и смисъл –

„Първото споменаване* на термина „Диван“ е от VII век, по времето на халифа Омар (634 – 644), като означава списък на публичните вземания, както и мястото за съхранение на данъчните списъци. Когато създава данъчно-административната система на Халифата, халифът се ръководи от примера на Сасанидска Персия, откъдето прелива в арабската практика старата персийска данъчна система. По-късно употребата на термина се разпростира към различни органи на държавната власт.“

* Времето на появата на „диваните“ е достоверна предпоставка и за тяхното евентуално възприемане в управлението на българите. Никак не е случайно, че някъде в първите две десетилетия на 9-ти век намираме „Съвет на диваните“ в управляваната от Омуртаг българска държава. Ако тези „дивани“ ги бяхме намерили при българите в 5 – 6 век, тогава щеше да бъде друго. Мисля, че сега можем да се отнесем към тези български „дивани“ при Омуртаг с нормално, но не и с прекалено голямо доверие. За разлика от сега, тогава управленческата дейност е довела до уголемяване на държавата и народа ни, а сега се топим като ланския сняг. Според мен това Κανα συ, още един път потвърждава правилността на този мой превод поне в уводната му част.

** „Диванните съвети при българите и „Вечета- та при славяните показват, че демократичното начало в управлението е съществувало още преди 1400 год.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

Трябва да се помисли много сериозно и чак тогава да се правят дискусии, и да се вземат евентуални решения, защото преводът ми показва, че освен акта на самото погребение, Омортаг вероятно е свършил следните неща:

След изгарянето на Стария му бащин Аул (в Емирлери) ръководил и контролирал разпореденото от баща му създаване на Новия дом за бащината си височайша фамилия; ръководил и контролирал създаването на подземната Гробница и Могилата с кенотафа над нея; измерил, установил и описал почти точно разстоянията между град Велика Преслава, Могилата с гробницата и високия скален манастирски Дом; написал текста  и го съгласувал със Съвета на диваните, организирал, контролирал и финансирал цялата работа по превода и издълбаването на надписа.

Колкото повече се занимавам с тази тема, толкова повече се убеждавам, че считаният досега едва ли не като някаква невъзможна за превод енигма „Търновски надпис на Омортаговата колона“ е написан изключително и подчертано грамотно. Струва ми се, че той е издържан на много високо литературно / граматическо ниво. Аз го възприемах, като един древен и непонятен стенографски текст, който може да бъде прочетен и преведен, но за това са необходими много труд, време, непресъхваема воля и познаване на конкретния исторически момент и място до най-големи подробности. Струва ми се, че ако тази задача е била възложена на военните ни шифровчици, за толкова много години щяха със своите си методи да го разчетат досега поне 100 пъти.

Ясно ми е какво недоумение и каква насмешка ще предизвика този мой предложен превод. Той е или поредната ми голяма и глупава грешка, или голяма оздравителна „бомба“ за официалната история на нашата Дунавска България. Да. Според мен може да се наложи да променим досегашните тълкувания и „преводи“ на „титлата“ „Κανας υβιγη“ / „Κανα συβιγη“ / Κανασυβιγη“, защото по всичко личи, че такива титли „Канас ювиги“ или „Кана / Хана сювиги“ съдържащи се в разпространения и утвърден тогавашен български говор може би е нямало. Или пък ги е имало, но с течение на вековете хората са забравили първоначалния им, истинския им, смисъл и значение. Както се вижда от руски публикации в някои отделни случаи е имало еквивалентност / синонимност / пълно покритие на значението и правомощията  на утвърдения и авторитетен Велик предводител и Диванния съвет, но това съвсем не се отнасяло до новите и непълнолетни Велики Предводители до навършването на пълнолетието им.  Според мен на 90% в случая с нашия Омортаг ползваните в надписа Κανας υβιγη“ / „Κανα συβιγη“ / Κανα συ βιγη“  може би са означавали не „кан“, или „хан“, а

Κανα συ! Вιγη! =  Съвет на диваните! Амин!

Може би този колективен и високооправомощен управленчески орган (а може би и събрание) е съществувал поне до покръстването на България. Описани са исторически случаи на пълна подчиненост на Великия предводител на имащия абсолютна власт Диванен съвет. Явно е че този Съвет на диваните е стоял над Диванните съвети на по-ниските нива, като „Диван по отбраната“, „Диван по хазната“ и т.н. Масови са били случаите, при които Великият предводител е бил „Кукла на конци“ в ръцете на Диванния съвет и обратно – Диванният съвет е бил само една парлама в ръцете на абсолютния Велик предводител / Господар – нещо и днес много познато, много тъжно и много грозно, но е „демократична“ и „евроатлантическа“ ценност. Би трябвало да помислим и по другото: тъй като в доведената в поддунавието Аспарухова „орда“ е имало няколко български рода / племена, то най-вероятно начело на тях стоели техни Предводители / „канове“ с техни „Диванни съвети“, които се подчинявали на Аспарух и на неговия върховен „Диванен съвет“.

След казаното до тук, смятам за необходимо да променим и поохладим красивата си българска „приказка“ и величаене на Омортаг за времето поне до навършването на пълнолетието му. И още нещо – да поприглушим големия дълбок и дълъг „научен“ спор „за“ или „против“ кан / хан и да го пренасочим в друго русло, защото е имало „диванен съвет“ на ниво „Велик Предводител“ и „Диванен съвет“ на по-ниските нива. Нещо повече – нерядко думата  „Диван“  означавала текст върху плоча или колона, списък, канцелария, събрание, общо събрание, управление и т.н.  Нека други хора са задълбочат по тази тема. Аз просто нямам повече време и търпение. Но нека запомним, че не Омортаг, а съвместно Диванният съвет и Омортаг са вземали решенията кога, как и на кого от починалите / убитите значими за държавата и войската българи да се създаде удостоителен поминален надпис. С други думи било е извършвано височайше държавно посмъртно „удостояване“ на забележителни и допринесли с делата и живота си за просперитета на България хора. Подчинената на Съвета на диваните държавна служба за охрана вземала върху себе си наблюдението, грижите и охраната на могилите-гробници и надписите върху колони, или плочи. Трудно ми е, но само намеквам, че може би „Диван“ и „Дивани“ говорят за „тюркски“ език, а може би и за предтюркския ни български произход. Признавам, че това е дълбока за моите плитки познания вода. Въпреки некомпетентността си, аз само ще подхвърля още един път – намерих няколко обяснения в руски интернет публикации, че точно при тюркските орди е имало „Диванни съвети“ и те играели изключителна роля най-вече при непълнолетните Предводители! За същата „тюркска“ връзка говори моят превод и там, където се споменава отмерената „плата“ „един „гин“ (около 4 л.) калай“
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: devnenetz
Категория: История
Прочетен: 652338
Постинги: 361
Коментари: 228
Гласове: 741
Календар
«  Август, 2017  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031